Gravitas: Imran Khan Taunts Nawaz Sharif

Nov 22, 2019, 11.10 PM(IST)
Imran Khan Questions Nawaz Sharif's 'Health' Condition.