Rajya Sabha MP Jaya Bachchans' assets worth ₹ 1000 Cr