Inside Kashmir: How the Rashtriya Rifles' Ghatak platoon readies for ambush