globalsummit

China's fresh $1 billion investment in Sri Lanka